Отворени подаци

Машински читљиве информације, нарочито подаци генерисани радом државних институција, изазвали су велико интересовање широм света због свог потенцијала да оснаже грађане, промене начин на који државне институције функционишу и побољшају пружање јавних услуга.

Teta

Значај отворених података

  • Повећава се ниво транспаретности и одговорности државних институција
  • Побољшава се однос са грађанима и омогућава њихово проактивно учешће у креирању нових и унапређењу постојећих јавних услуга
  • Поред информисаности, грађани и привреда добијају могућност да од података створе неке нове вредност
shape-bg

Аналитичко доношење одлука на основу података

Уз помоћ отворених скупова података, креира се погодан екосистем за иновације и одлуке које се заснивају на подацима; значајно се помаже организацијама да замене традиционалне приступе y доношењy одлука.

Наша мисија и визија – Упознајте општине у Србији

Циљ нам је да помогнемо грађанима, привреди и државним институцијама да визуализацијом података, на једноставан и интуитиван начин, прошире знања о општинама у Србији, да анализирају и упоређују неке од важних параметара који се односе на демографију и економско/привредни развој општина, како би боље разумели проблеме, унапредили свакодневни живот, пословно окружење и планирали развој.

Поред опште информисаности, желимо да допринесемо и промоцији самих општина, омогућимо да се на једноставан начин међусобно упореде и рангирају по различитим параметрима.

Тежимо да оснажимо заједницу корисника отворених података и допринесемо освешћавању шире јавности о значају отворених података.